Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Happy House Hostel

Happy House Hostel dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych jest firma Luna Olga Tanska s siedzibą w Poznaniu (60-750) przy ulicy Wyspiańskiego 14/2 – NIP: 7822412347

 

 

Dane kontaktowe Administratora

 

Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 784 298 186

– pod adresem email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

– listownie wysyłając korespondencję pod adres, Happy House Hostel, ul. Wyspiańskiego 14/2, 60-750 Poznań

  

Inspektor danych osobowych

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować:

– pod adresem email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

– listownie wysyłając korespondencję pod adres, Happy House Hostel, ul. Wyspiańskiego 14/2, 60-750 Poznań

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

 • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, zbieranie  danych gości hotelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące),  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

 

Kategorie odbiorców danych

 

 • nabywcy wierzytelności;
 • sądy i organy Państwowe upoważnione do kierowania zapytań co do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • biura informacji gospodarczej
 • podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
 • podmioty księgowo-finansowe
 • podmioty informatyczne i nowych technologii
 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
 • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Nie przekazujemy danych osobowych poza Obszar Europejski

 

  

Okres przechowywania danych osobowych

 

 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
 • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni;
 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów,– przez okres do 30 dni;

 

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania/uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Dane kontaktowe

HAPPY HOUSE HOSTEL

 

ul. Wyspiańskiego 14/2
60-750 Poznań
kom. (+48) 784 298 186

 

 

hhhostelpoznan@gmail.com

Agencja interaktywna Empressia